Over ons

Over ons

De Code helpt jou bij het vinden van jouw eigen code om sterk in de maatschappij te staan en jouw plek te veroveren! 

We doen dit samen met jou! Jouw plan, jouw doelen, wij staan altijd naast jou! 

Wij zijn er voor (jong) volwassenen vanaf 18 jaar met een zorgvraag, die het niet redden op eigen kracht, vast zijn gelopen of in een tijdelijke moeilijke situatie zitten. Samen werken we aan talentontwikkeling, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zodat iedereen volledig mee kan doen in onze maatschappij.  

Door onze samenwerking met Fix Health Club beschikken wij over een unieke sport-, en  begeleidingslocatie midden in het centrum van Tilburg. Hier bieden wij op maat ondersteuningstrajecten aan waarin we werken aan jouw zelf opgestelde doelen.  

“Iedereen opereert volgens een bepaalde code. In het leven heb je te maken met verschillende omgangsvormen en karakters, ofwel verschillende codes.”

 

Missie

  • Wij bieden ondersteuningstrajecten aan (jong)volwassenen die het niet op eigen kracht  redden.  
  • Wij creëren perspectief en hoop voor de toekomst om zelfredzaam te zijn en een plek  binnen de maatschappij te veroveren.
  • Wij ondersteunen bij het leren omgaan met tegenslagen, het versterken van eigen talent en  het stimuleren om iets voor anderen te betekenen.

Visie

  • Wij vinden dat iedereen recht heeft op een waardige en veilige toekomst, waar talenten en  karaktes ontwikkeld kunnen worden.  
  • Wij geloven dat ieder mens zijn unieke talent heeft, zoekt naar geluk en streeft naar een  gezond leven.
  • Met onze missie en visie hebben stellen wij onszelf als doel om een bijdrage te leveren aan  de zelfredzaamheid, talentontwikkeling en gezondheid van de (lokale) bevolking!

 

Wie zijn wij?

,De Code is onderdeel van +31Zorg B.V. en is ontstaan vanuit de ambitie om gedragsverandering en bewustzijn te creëren. Waarbij we unieke ervaringen, expertises en doorzettingsvermogen inzetten om dit te realiseren. We zijn gevestigd in Rotterdam en Tilburg met de gerichte focus op zorgverlening in de Regio Rotterdam, Tilburg en Amsterdam.

Onze begeleidingswijze is gebaseerd op onze expertise en (levens)praktijkervaring. We staan dichtbij de belevingswereld van (jong)volwassenen en maken op deze manier laagdrempelig contact om zo te sturen op succeservaringen. Succes is een belangrijk  onderdeel in het aanleren van nieuw gedrag.  

Daarnaast hebben wij een sterke ambitie om een bijdrage te leveren aan de landelijke overgewichtsproblematiek. Dit doen wij door een sportabonnement, een gezondheidscheck, een leefstijl advies bij elk ondersteuningstraject aan te bieden.

Om in te spelen op de huidige schuldenproblematiek bieden wij een wekelijks spreekuur aan, waarin directe ondersteuning wordt geboden op het gebied van schuldenaanpak en budgetbeheer. 

Onze methode is ontwikkeld door onze ervaringen in het leven en onze ambitie om samen perspectief te creëren en er te zijn voor de mensen die wij helpen. Wilt u meer weten over ons verhaal en onze methode? 

U kunt direct contact opnemen met Sjaam Paragh via sjaam@decodehelpt of via 06 29 12 05 18                                                           “Een persoonlijk gesprek is de basis om elkaar beter te leren kennen.”

Hoe werken wij?

Het traject is gericht op zelfstandigheid, verantwoordelijk en eigen kracht van het individu om de regie over het leven in handen te nemen en zo tot een eigen code te komen. We werken vanuit het eigen talent en ambities. Onze trajecten en begeleiding vinden voornamelijk plaats bij ons op de locatie, indien nodig bieden wij ook ambulante begeleiding thuis, op school, op werk of een externe locatie naar wens.  

De fundering van onze werkwijze bestaat uit de volgende elementen:  

De zelfredzaamheidsmatrix(ZRM); de basis om alle leefgebieden te onderzoeken, de zorgvraag te analyseren en het ondersteuningstraject te monitoren.  

Het oplossingsgericht zorgmodel; waarin problemen niet bestaan, maar oplossingen centraal staan. In dit zorgmodel is elke stap een succeservaring, elke stap is een vooruitgang op de vorige situatie. Bij elke stap hebben we samen de regie en bepalen we samen het tempo. 

De presentiebenadering; waarin we uitgaan van open en laagdrempelige manier contact. We staan naast de mens en werken vanuit de natuurlijke connectie die er ontstaat. Wederzijds respect is hiervoor de basis, er voor elkaar zijn, gaat niet altijd om het oplossen van problemen.  

De rehabilitatiemethodiek; eigen regie in handen hebben staat hierbij centraal. Samen stellen we doelen op, zodat er inzicht en bewustwording ontstaat over het eigen handelen. Het doel is om te sturen op zelfstandigheid en zelfredzaamheid door actief mee te doen in de maatschappij waarbij het eigen talent en kracht centraal staan.  

Wij werken met Online Zorgplan ® (elektronisch cliënten dossier) en deze voldoet aan de ISO27001 en NEN 7510 normen. Wij registreren alles digitaal en het dossier is toegankelijk voor alle partijen die betrokken zijn met toestemming van de zorgvrager. Zie onze privacyverklaring omtrent onze werkwijze met betrekking tot het verwerken van gevoelige informatie. 

Daarnaast werken wij volgens de normen van het keurmerk HKZ kleine organisaties (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).
Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.