Harder werken, minder praten, da's De Code

~Hef~

Over de Code

Ons maatschappelijke hart

Bij Stichting De Code Helpt ligt ons hart in de maatschappij. We zijn gedreven om een positieve impact te maken en verandering teweeg te brengen in het leven van jongeren en de gemeenschap waarin ze opgroeien. Onze missie is niet alleen om jongeren te ondersteunen en te begeleiden naar een veerkrachtige toekomst, maar ook om een breder maatschappelijk verschil te maken.

Empathie, betrokkenheid en de samenleving willen verbeteren

Ons maatschappelijk hart wordt gekenmerkt door empathie, betrokkenheid en een diepgeworteld verlangen om de samenleving te verbeteren. We richten ons niet alleen op individuele groei, maar ook op het creëren van een veerkrachtige gemeenschap waarin iedereen kansen en mogelijkheden krijgt.

Gelijke kansen, inclusie en het doorbreken van belemmeringen

Binnen Stichting De Code Helpt zetten we ons in voor gelijke kansen, inclusie en het doorbreken van belemmeringen die jongeren kunnen ervaren. We streven naar een samenleving waarin diversiteit wordt omarmd en waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.

Blijvende positieve invloed

Ons maatschappelijk hart drijft ons om voortdurend te blijven leren, innoveren en aanpassen aan de veranderende behoeften van jongeren en de maatschappij. We zijn trots op onze rol als katalysator van verandering en streven ernaar om een blijvende positieve invloed te hebben op het leven van jongeren en de gemeenschap als geheel.

Samen maken we het verschil

Bij Stichting De Code Helpt geloven we dat verandering mogelijk is, dat elke jongere waardevol is en dat we samen een verschil kunnen maken. We nodigen u uit om ons maatschappelijk hart te ontdekken en samen met ons deel uit te maken van deze inspirerende reis naar een betere toekomst.”

"We worden sterker door strijd!"

Sjaam Paragh

  1. De Code Helpt begeleidt jongeren naar een stabiele en positieve toekomst.
  2. Ons team van professionals staat klaar om jongeren te ondersteunen en begeleiden bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling.
  3. We creëren een veilige en vertrouwde omgeving waarin jongeren zich begrepen voelen.
  4. Sport en bewegen staan centraal in ons traject, waarbij we gezonde gewoontes en een gezonde leefstijl bevorderen.
  5. We bieden 1-op-1 begeleiding op alle leefgebieden waar het niet lekker loopt.
  6. Onze multifunctionele locatie van 1000m2 heeft een eigen private gym en diverse ruimtes voor trainingen, workshops en gesprekken.
  7. We coachen jongeren om hun code aan te passen en beter aan te sluiten op het huidige maatschappelijke systeem.
  8. We werken aan vaardigheden zoals respectvol omgaan met anderen, omgaan met weerstand en financieel beheer.
  9. Sport speelt een belangrijke rol bij het creëren van structuur en discipline.
  10. Samen transformeren we pijn in kracht en streven we naar een hoopvolle toekomst met respect en begrip voor jongeren.

Missie

Wij bieden ondersteuningstrajecten aan (jong)volwassenen die het niet op eigen kracht  redden.  

Wij creëren perspectief en hoop voor de toekomst om zelfredzaam te zijn en een plek  binnen de maatschappij te veroveren.

Wij ondersteunen bij het leren omgaan met tegenslagen, het versterken van eigen talent en  het stimuleren om iets voor anderen te betekenen.

Visie

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een waardige en veilige toekomst, waar talenten en  karaktes ontwikkeld kunnen worden.  

Wij geloven dat ieder mens zijn unieke talent heeft, zoekt naar geluk en streeft naar een  gezond leven.

Met onze missie en visie hebben stellen wij onszelf als doel om een bijdrage te leveren aan  de zelfredzaamheid, talentontwikkeling en gezondheid van de (lokale) bevolking!

Contact

Stichting De Code Helpt is een zorgorganisatie gericht op begeleiding en dagbesteding.

Wij werken met Online Zorgplan ® (elektronisch cliënten dossier) en voldoet aan de ISO27001 en NEN 7510 normen. Daarnaast werken wij volgens de normen van het keurmerk HKZ kleine organisaties (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onaiankelijk en betrouwbaar.

Stel een vraag