Traject De Code

Samen werken wij aan de juiste lifeskills in een veilige omgeving

De methode

Binnen de stichting werken wij met een ondersteuningstraject genaamd ‘De Code’, waarin wij werken met onze methodiek ‘De Code’. Binnen de methodiek wordt gewerkt aan de hand van onze ervaringen, kennis, expertise en passie, waar diverse zorgprofessionals waken over de kwaliteit van de zorgverlening op basis van supervisie, evaluatie en analyse. Een gedragswetenschapper is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de methodiek.

De rode draad

Bij elke start van een ondersteuningstraject gebruiken wij de Zelfredzaamheids-Matrix (ZRM), om alle leefgebieden (lifeskills) te onderzoeken, de zorgvraag te analyseren en het traject te monitoren. Vervolgens stellen wij vast waar de acute zorgvraag ligt en stellen wij de doelen op per lifeskill en leefgebied. De doelen worden vastgelegd in een (digitaal) begeleidingsplan en in samenwerking met de zorgvrager worden er afspraken gemaakt over de wijze van begeleiding. Het begeleidingsplan is de leidraad van het traject en wordt continue besproken met de zorgvrager en geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

Onze unieke locatie

Vanwege onze unieke locatie in het centrum van Rotterdam, beschikken wij over voldoende faciliteiten om alles in-house aan te bieden en onze deelnemers een veilige en exclusieve omgeving aan te bieden. Met sport als middel kunnen wij op een laagdrempelige manier contact maken en direct sturen op succeservaringen, wij geloven dat deze een belangrijk onderdeel zijn in het proces van gedragsverandering. 

Een gezonde leefstijl met bewegen als rode draad heeft in het traject continue de focus om structuur en discipline aan te brengen. Wij creeren een laagdrempelige manier om in aanraking te komen met gezonde gewoontes in een exclusieve en veilige omgeving zonder (sociale) druk. 

Contact

Stichting De Code Helpt is een zorgorganisatie gericht op begeleiding en dagbesteding.

Wij werken met Online Zorgplan ® (elektronisch cliënten dossier) en voldoet aan de ISO27001 en NEN 7510 normen. Daarnaast werken wij volgens de normen van het keurmerk HKZ kleine organisaties (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onaiankelijk en betrouwbaar.

Stel een vraag